Din nou despre apă

Apa care intră în soluțiile de pesticide folosite la tratamente are un rol extrem de important pentru a asigura eficiența tratamentului. Cercetări făcute de instituții importante din întreaga lume au arătat ca ionii de metale care se găsesc în mod obișnuit în apă (ioni de fier, magneziu, calciu etc.) pot intra în reacție chimică cu molecula de pesticid și forma precipitate, care blochează duzele mașinii de stropit și care reduc efectul pesticidului.

Detalii

Se pot economisi îngrășămintele?

În condițiile actuale, când prețul îngrășămintelor a atins cote nemaiîntâlnite și disponibilitatea lor este mai redusă și când restricțiile din Pactul Verde European privind controlul cantităților de îngrășăminte utilizate sunt din ce în ce mai dure, se pune, mai mult ca oricând, problema aplicării eficiente, care să permită reducerea cantității de îngrășăminte consumate, fără a dăuna culturii.

Detalii